top of page

Profesie in die Hebreeuse Bybel, die vroeë Christendom en eietydse Pinksterkerke: ’n Vraag oor kontinuïteit en diskontinuïteit.

Article Nr.
22

You can save or print this article and read through it on your own time. When ready, come back to this page and complete the form. You receive two credits per completed article. 

Personal Information

Questions

Question 1.
Hoe sou jy Pinkstermense se beskouing van die Byble beskryf? Wat is die Bybel? En hoekom lees ons dit?
Question 2.
Wat meen jy is die verband tussen profesie waarvan die Ou Testament praat, waarvan Paulus in 1 Korinthiers praat en wat ons vandag in pinksterkerke beleef? Bestaan dit op dieselfde vlak? En het dit dieselfde gesag?
Question 3.
Watter rol speel profesie vandag in hedendaagse Pinksterkerke? En watter rol behoort dit te speel, na jou mening?
Question 4.
-

Thank you for submitting your article report.The PCD Office will reply after reviewing your answers.

bottom of page