top of page

Moedertaal in die kerk: Die Apostoliese Geloof sending van SuidAfrika (AGS van SA) en Afrikaans as ’n illustrasie van die rol van moedertaal in die kerk.

Article Nr.
29

You can save or print this article and read through it on your own time. When ready, come back to this page and complete the form. You receive two credits per completed article. 

Personal Information

Questions

Question 1.
Hoe en hoekom het dit gebeur dat die AGS in 4 afdelings ontwikkel het?
Question 2.
Watter rol, meen jy, speel moedertaal in die Kerk? Hoekom is dit so ‘n belangrike waarde by sommige groepe, na jou mening?
Question 3.
Hoe dink jy kan Afrikaanssprekende lidmate se taalsentimente gerespekteer word terwyl die eenheid van die Kerk as liggaam van Christus erken word?
Question 4.
-

Thank you for submitting your article report.The PCD Office will reply after reviewing your answers.

bottom of page