top of page

“Apostoliese tye as onherhaalbaar en uniek”: Pinksterkerke en Lukas-Handelinge.

Article Nr.
15

You can save or print this article and read through it on your own time. When ready, come back to this page and complete the form. You receive two credits per completed article. 

Personal Information

Questions

Question 1.
Hoekom verwag Pinkstermense dat wonderwerke steeds vandag plaasvind terwyl die meerderheid Christene dit ontken? Wat is ons argumente dat dit steeds kan gebeur?
Question 2.
Pinkstermense lees die Nuwe Testament deur die lens van Lukas terwyl ander Protestante dit deur die lens van Paulus lees. Stem jy saam? Wat is die implikasie daarvan indien dit waar is?
Question 3.
Hoe sou jy die klassieke Pinksterbeweging se wêreldbeeld beskryf? En kan jy jouself daarin vind?
Question 4.
-

Thank you for submitting your article report.The PCD Office will reply after reviewing your answers.

bottom of page